• page_banner

Termékismeret

Milyen mágneses tulajdonságokat tartalmaznak az állandó anyagok?

A főbb mágneses teljesítmények közé tartozik a remanencia (Br), a mágneses indukciós koercitív (bHc), a belső koercitivitás (jHc) és a maximális energiatermék (BH)Max.Ezeken kívül számos más teljesítmény is létezik: Curie-hőmérséklet (Tc), üzemi hőmérséklet (Tw), a remanencia hőmérsékleti együtthatója (α), a belső koercitivitás hőmérsékleti együtthatója (β), a rec (μrec) permeabilitás helyreállítása és a lemágnesezési görbe négyszögletessége (Hk/jHc).

Mi a mágneses térerősség?

1820-ban a dániai HCOersted tudós megtalálta azt a tűt a vezeték közelében, amely árameltérítéssel rendelkezik, amely felfedi az elektromosság és a mágnesesség alapvető kapcsolatát, majd megszületett az elektromágnesesség.A gyakorlat azt mutatja, hogy a körülötte létrejövő végtelen vezeték mágneses térerőssége és áramerőssége arányos a vezeték méretével, és fordítottan arányos a vezeték távolságával.Az SI egységrendszerben az 1 amper áramerősségű végtelen vezeték 1/ vezeték (2 pi) mágneses térerősség méter távolságban történő szállításának meghatározása 1 A/m (an / M);Emlékezzünk Oersted hozzájárulására az elektromágnesességhez, a CGS-rendszer egységében, az 1 amperes áram végtelen vezetőjének meghatározása 0,2 vezetéktávolságú mágneses térerősségben a távolság 1Oe cm (Oster), 1/ (1Oe = 4 PI) * 103A/m, és a mágneses térerősséget általában H-ban fejezik ki.

Mi a mágneses polarizáció (J), mi a mágnesezettség erősítése (M), mi a különbség a kettő között?

A modern mágneses vizsgálatok azt mutatják, hogy minden mágneses jelenség az áramból származik, amelyet mágneses dipólusnak neveznek. A mágneses tér maximális nyomatéka vákuumban a Pm mágneses dipólusmomentum egységnyi külső mágneses térre, és a mágneses dipólusmomentum egységnyi térfogatra vonatkoztatva. az anyag J, az SI mértékegysége pedig T (Tesla).Az egységnyi anyag térfogatára jutó mágneses momentum vektora M, a mágneses momentum pedig Pm/ μ0, az SI mértékegysége pedig A/m (M / m).Ezért az M és J közötti összefüggés: J =μ0M, μ0 a vákuum-permeabilitásra vonatkozik, SI egységben, μ0 = 4π * 10-7H/m (H / m).

Mekkora a mágneses indukció intenzitása (B), mekkora a mágneses fluxussűrűség (B), mi a kapcsolat B és H, J, M között?

Ha mágneses teret alkalmazunk bármely H közegre, akkor a mágneses tér intenzitása a közegben nem egyenlő H-val, hanem H mágneses intenzitása plusz a J mágneses közeg. Mivel az anyagon belüli mágneses tér erősségét a mágnesesség mutatja H mező indukciós közvetítésével.A H-tól eltérően mágneses indukciós közegnek nevezzük, B-vel jelölve: B= μ0H+J (SI egység) B=H+4πM (CGS egység)
A B mágneses indukció intenzitásának mértékegysége T, a CGS mértékegysége pedig Gs (1T=10Gs).A mágneses jelenség szemléletesen ábrázolható a mágneses erővonalakkal, és a B mágneses indukció is definiálható mágneses fluxussűrűségként.A B mágneses indukció és a B mágneses fluxussűrűség általánosan használható koncepcióban.

Mit nevezünk remanenciának (Br), mit mágneses kényszerítő erőnek (bHc), mi az intrinsic kényszerítő erő (jHc)?

A mágneses mágneses tér mágnesezettsége telítésig a külső mágneses tér zárt állapotban történő visszavonása után, a mágneses mágneses polarizáció J és a belső mágneses indukció B, és nem fog eltűnni a H és a külső mágneses tér eltűnése miatt, és fenntartja a bizonyos méretérték.Ezt az értéket maradék mágneses indukciós mágnesnek nevezik, amelyet Br remanenciaként említenek, SI mértékegysége T, CGS egysége Gs (1T=10⁴Gs).Az állandó mágnes lemágnesezési görbéje, amikor a H fordított mágneses tér bHc értékre nő, a B mágnes mágneses indukciós intenzitása 0 volt, ezt a bHc fordított mágneses anyag mágneses koercivitásának H értékének nevezzük;fordított mágneses térben H = bHc, nem mutatja a külső mágneses fluxus képességét, az állandó mágneses anyag bHc karakterizálásának koercitivitását, hogy ellenálljon a külső fordított mágneses térnek vagy más demagnetizáló hatásnak.A bHc koercivitás a mágneses áramkör tervezésének egyik fontos paramétere.Amikor a fordított mágneses tér H = bHc, bár a mágnes nem mutatja a mágneses fluxust, de a J mágnes mágneses intenzitása nagy érték marad az eredeti irányban.Ezért a bHc belső mágneses tulajdonságai nem elegendőek a mágnes jellemzésére.Ha a H fordított mágneses tér jHc-re nő, a mikromágneses dipólusmágnes belső vektora 0. A fordított mágneses tér értékét jHc belső koercitivitásának nevezzük.A jHc koercivitás az állandó mágneses anyagok nagyon fontos fizikai paramétere, és az állandó mágneses anyag jellemzője, hogy ellenálljon a külső fordított mágneses térnek vagy más lemágnesezési hatásnak, hogy fenntartsa eredeti mágnesezési képességének fontos indexét.

Mennyi a maximális energiatermék (BH) m?

Az állandó mágneses anyagok lemágnesezésének BH görbéjében (a második kvadránsban) a különböző pontoknak megfelelő mágnesek különböző munkakörülmények között vannak.A Bm és Hm (vízszintes és függőleges koordináták) egy bizonyos pontjának BH lemágnesezési görbéje a mágnes méretét és a mágneses indukció intenzitását és az állapot mágneses terét reprezentálja.A Bm*Hm szorzat abszolút értékének BM és HM képessége a mágnes külső munkája állapotára vonatkozik, ami egyenértékű a mágnesben tárolt mágneses energiával, az úgynevezett BHmax.A mágnes maximális értékű állapotban (BmHm) a mágnes külső munkaképességét jelenti, amelyet a mágnes maximális energiatermékének, vagy energiaterméknek neveznek, amelyet (BH)m-nek nevezünk.A BHmax mértékegysége az SI rendszerben J/m3 (joule / m3), a CGS rendszer MGOe esetén 1MGOe = 10²/4π kJ/m3.

Mi a Curie-hőmérséklet (Tc), mekkora a mágnes üzemi hőmérséklete (Tw), ezek közötti kapcsolat?

A Curie-hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyen a mágneses anyag mágnesezettsége nullára csökken, és ez a kritikus pont a ferromágneses vagy ferrimágneses anyagok paramágneses anyagokká történő átalakulásához.A Curie-hőmérséklet Tc csak az anyag összetételére vonatkozik, és nincs összefüggésben az anyag mikroszerkezetével.Egy bizonyos hőmérsékleten az állandó mágneses anyagok mágneses tulajdonságai egy meghatározott tartományban csökkenthetők a szobahőmérsékletihez képest.A hőmérsékletet a Tw mágnes üzemi hőmérsékletének nevezzük.A mágneses energia csökkenés mértéke a mágnes alkalmazásától függ, meghatározatlan érték, ugyanaz az állandó mágnes különböző alkalmazásokban eltérő üzemi hőmérsékletű Tw.A Tc mágneses anyag Curie-hőmérséklete az anyag működési hőmérsékleti határának elméletét képviseli.Érdemes megjegyezni, hogy bármely permanens mágnes működési Tw-je nemcsak a Tc-vel függ össze, hanem a mágnes mágneses tulajdonságaival, például jHc-vel, valamint a mágnes működési állapotával a mágneses áramkörben.

Mit jelent az állandó mágnes mágneses permeabilitása (μrec), mit jelent a J lemágnesezési görbe négyszögletessége (Hk / jHc)?

A BH mágnes munkapontjának lemágnesezési görbéjének definíciója D visszacsatolt változási nyomvonal vissza mágnesdinamikus, az egyenes meredeksége a visszatérő permeabilitás μrec.Nyilvánvalóan a μrec visszatérő permeabilitás jellemzi a mágnes stabilitását dinamikus működési körülmények között.Ez az állandó mágnes BH lemágnesezési görbéjének négyszögletessége, és az állandó mágnesek egyik fontos mágneses tulajdonsága.Szinterezett Nd-Fe-B mágneseknél μrec = 1,02-1,10, minél kisebb a μrec, annál jobb a mágnes stabilitása dinamikus működési körülmények között.

Mi a mágneses áramkör, mi a mágneses áramkör nyitott, zárt állapotú?

A mágneses áramkör a légrés egy meghatározott mezőjére vonatkozik, amelyet egy vagy több állandó mágnes, az áramvezető huzal, vas bizonyos alaknak és méretnek megfelelően kombinál.A vas lehet tiszta vas, alacsony széntartalmú acél, Ni-Fe, Ni-Co ötvözet, nagy áteresztőképességű anyagokkal.A lágyvas, más néven járom, fluxusszabályozó áramlást játszik, növeli a helyi mágneses indukció intenzitását, megakadályozza vagy csökkenti a mágneses szivárgást, és növeli a mágneses áramkörben szerepet játszó alkatrészeinek mechanikai szilárdságát.Egyetlen mágnes mágneses állapotát általában nyitott állapotnak nevezik, amikor a lágyvas hiányzik;ha a mágnes lágyvassal kialakított fluxuskörben van, akkor azt mondjuk, hogy a mágnes zárt áramköri állapotban van.

Melyek a szinterezett Nd-Fe-B mágnesek mechanikai tulajdonságai?

A szinterezett Nd-Fe-B mágnesek mechanikai tulajdonságai:

Hajlítási szilárdság /MPa Nyomószilárdság /MPa Keménység /Hv Yong Modulus /kN/mm2 Megnyúlás/%
250-450 1000-1200 600-620 150-160 0

Látható, hogy a szinterezett Nd-Fe-B mágnes tipikus rideg anyag.A mágnesek megmunkálása, összeszerelése és használata során ügyelni kell arra, hogy a mágnes ne legyen kitéve erős ütésnek, ütközésnek és túlzott húzófeszültségnek, hogy elkerülje a mágnes megrepedését vagy összeomlását.Figyelemre méltó, hogy a szinterezett Nd-Fe-B mágnesek mágneses ereje nagyon erős mágnesezett állapotban, ezért az embereknek ügyelniük kell személyes biztonságukra működés közben, hogy megakadályozzák az ujjak felmászását az erős szívóerő hatására.

Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a szinterezett Nd-Fe-B mágnes pontosságát?

A szinterezett Nd-Fe-B mágnes pontosságát befolyásoló tényezők a megmunkáló berendezések, a szerszámok és a feldolgozási technológia, valamint a kezelő műszaki színvonala stb. Ezen túlmenően az anyag mikroszerkezete nagyban befolyásolja a mágnes megmunkálási pontossága.Például a főfázisú, durva szemcsés mágnes, amely megmunkálási állapotban hajlamos a lyukasztásra;mágnes abnormális szemcsenövekedés, felületi megmunkálási állapot hajlamos a hangyagödör kialakulására;a sűrűség, az összetétel és az orientáció egyenetlen, a letörés mérete egyenetlen lesz;a magasabb oxigéntartalmú mágnes törékeny, és a megmunkálási folyamat során hajlamos letörni a szöget;a durva szemcsék mágneses főfázisa és az Nd-dús fáziseloszlás nem egyenletes, a bevonat egyenletes tapadása az aljzattal, a bevonat vastagsága egyenletes, és a bevonat korrózióállósága nagyobb lesz, mint a finom szemcsék fő fázisa és az Nd egyenletes eloszlása gazdag fáziskülönbség mágneses test.A nagy pontosságú szinterezett Nd-Fe-B mágneses termékek előállítása érdekében az anyaggyártó mérnöknek, a megmunkáló mérnöknek és a felhasználónak teljes mértékben kommunikálnia és együttműködnie kell egymással.